Praktiske Informationer

Information

Information er åben på løbsdagen ved målområdet ved siden af diplomteltet fra kl. 09.00.

Her kan foretages ændring af startnumre med hensyn til navn, alder, køn og adresse. Eftertilmeldinger kan foretages i begrænset omfang.

Afhentning af løbenumre

Som andre løb indfører vi i år, at man selv skal afhente løbenumrene. Det forventes at holdene afhenter løbenumre til hele holdet på en gang.
Løbenumrene, inkl. chip og alle praktiske oplysninger (ruten, forplejning, værdigenstande, omklædning m.m.), kan afhentes på følgende tidspunkter:

Onsdag den 31. maj 2023:
EFI-Hal 2, Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø kl. 16.30 – 18.30

Torsdag den 1. juni 2023:
EFI-Hal 2, Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø kl. 16.30 – 18.30

Tirsdag den 6. juni 2023 –
Fredag den 9. juni 2023:
EFI-Hallernes kontor, Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø kl. 09.00 – 13.00

Lørdag dem 10. juni 2023:
EAM’s klubhus, Gl. Vardevej 84, 6700 Esbjerg kl. 13.00 – 16.00

Søndag den 11. juni 2023:
Informationen ved siden af målpladsen kl. 09.00 – 10.00

Spørgsmål hertil kan rettes til løbskontoret på Tlf. +45 23 24 04 70 eller
Mail efi@vestkystlobet.dk.

Eftertilmeldinger/ændringer

EFI-Hallen, Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø alle hverdage indtil den 09.06. mellem klokken 09.00 - 13.00. 

Der kan endvidere foretages ændringer/tilmeldinger ved personlig fremmøde i EAM's klubhus lørdag mellem kl. 13.00-16.00.

Mail der fremsendes efter torsdag den 08.06. kl. 13.00 kan ikke forventes besvaret inden løbet, da vi er beskæftiget med opstilling af pladsen mv. til løbet på søndag.

Startnumre udsendes ikke. Se ovenfor under "Afhentning af løbenumre"

Start/Opvarmning

Startgrupper og starttidspunkter er ikke endelig endnu

Starten foregår på Gl. Vardevej ved siden af fodboldstadion.

Fra kl. 09.15 er der fælles opvarmning for deltagere til WALK-gruppen og BØRNELØBET, kl.10.15 er der opvarmning for deltagere på 9,2 km. Opvarmning for deltagere på 4,8 km starter umiddelbart efter, at sidste gruppe på 9,2 km er sendt af sted. Mød op i god tid og vær klar i startgrupperne inden opvarmningen begynder.

Startgruppe walk 4,8 km - start klokken 9.30

Det forventes, at alle starter i samme gruppe klokken 09.30.

Startgruppe:     Starttidspunkt:
1      1 - 1.500 Blå numre 9.30

Startgrupper børneløb 910 m - start klokken 10.00

Startgruppe:     Starttidspunkt:
1      2.001 - 2.600 Røde numre 10.00

Startgrupper 9,2 km - start klokken 10.30

Startgruppe:     Starttidspunkt:
1 3.001 - 3.750 Gule numre 10.30

Startgrupper 4,8 km - start klokken 10.55

Startgruppe:     Starttidspunkt:
3 4.001 - 5.000 Sorte numre 10.55
4 5.001 - 6.000 Pink numre 10.59
5 6.001 - 7.000 Lilla numre 11.03

Parkering/afspærring

Der er parkeringsmuligheder ved Erhvervsakademi Sydvest, Spangsbjerg Kirkevej 103, ved Svømmestadion Danmark og ved Rybners, Grådybet. Gl. Vardevej bliver afspærret fra syd ved Ved Skoven og fra nord ved Parkvej/Spangsbjerg Kirkevej/Gl. Vardevej kl. 08.30.

Omklædning (på eget ansvar)

Der er mulighed for omklædning og bad i Blue Water Dokken. (100 meter fra start og 120 m fra mål-området). Alle omklædningsrum bliver aflåst i tidsrummet fra kl. 10.15-11.30, for at sikre mod uvedkommende adgang. Toiletter forefindes både i Blue Water Dokken, Håndboldhallen og på Fodboldstadion ud mod Gl. Vardevej.

Værdigenstande (ikke tasker og tøj)

Værdigenstande kan afleveres på pladsen ved målområdet under løbet. Udlevering finder sted mod forevisning af løbsnummer. Værdigenstandene skal afhentes senest kl. 13.00.

Udskænkning/forplejning

På ruten udskænkes koldt drikkevand. I målområdet uddeles æbler samt koldt drikkevand.

Samaritter/læge

Under løbet bliver der oprettet sanitetsposter forskellige steder på ruten samt ved start og mål. Ved start og mål vil der også være en læge til stede.

Diplomer

Der udsendes ikke diplomer efter løbet. På løbsdagen kan du afhente et diplom i teltet ved siden af målområdet. Efter løbet kan du via resultatlisten udskrive et diplom.

Resultater

Resultatlisten for alle gennemførende deltagere bringes her på siden fra søndag sidst på eftermiddagen.

APP til mobile enheder kan hentes på www.ultimate.dk, UltimateLiveApp

Tilmelding

Deltagere 2023
Se deltagerlister her

Enkeltløber 2023
Tilmelding af enkeltløber

Holdtilmelding 2023
Tilmelding af hold

Lej en standplads 2023
Oversigtskort og leje af standpladser

Reglement for Standpladser
Læs mere her